Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 8 of 8 (0.016 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"Hemman"
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P A Svanberg lånar 7000 kr av Johannes Sällström . Som säkerhet lämnar han en inteckning av Filipsborgs hemmansdel nr. 5 i Rolfs by.
Keywords: kalix id 313-315; sällström; svanberg; hemman; rolfs
Downloads: 77
[texts]PM om odlingar i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; odlingar; hemman; jokkmokk
Downloads: 31
[texts]Förteckning över hemman Bodträskfors AB - Grytnäsarkivet
Förteckning över hemman och lägenheter i Bodträskfors AB 1885
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors ab; bodträskfors ab; hemman
Downloads: 89
[texts]Hemmansuppgifter - Filipsborgsarkivet
Undertecknad J.O.Sjöberg redovisar för AB Båtskärsnäs en förteckning över bolagets hemman i området kring Gyljen samt deras åbor och i vilka som betalt det årliga arrendet.
Keywords: kalix id 68; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hemman; sjöberg; gyljen; båtskärsnäs
Downloads: 8
[texts]Påpekande - Filipsborgsarkivet
H.F. Pira till "bäste broder" påpekar att den fullmakt som tidigare skickats i första hand skulle användas till att lösa ut rättmätiga andelar på hemmanet. Vem brevet riktar sig till är tämligen okänt.
Keywords: kalix id 183-184; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; pira; hemman; andelar
Downloads: 28
[texts]Garvitationsbevis - Filipsborgsarkivet
Gravitationsbevis/ sammanställning av inteckningar på hemman nr. 5 i Rolfs by från 1879 (7000 kr), 1902 (8000 kr) och 1905 (10.000 kr). Ssmtliga skulder står på P.A. Svanberg
Keywords: kalix id 189-190; kalix avd e bevis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; skulder; inteckningar; hemman; rolfs; svanberg; sammanställning
Downloads: 60
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant har detta protokoll upprättats för den fodran på 10.000 kr som han har Hos P.A. Svanberg. Som säkerhet står denna Inteckning, som här omfattar 1/12 mantal i hemmanet nr. 5 i Rolfs by.
Keywords: kalix id 179-182; kalix avd e protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; svanberg; inteckning; rolfs by; hemman
Downloads: 50
[texts]Underrättelser om Gyljens bruksanläggning - Bergmankällor
Beskrivning över Gyljens bruksanläggning "med dertill hörande Hemman och Hemman m.m. uti Norrbotten", Carl Magnus Robson. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; gyljen; lägenheter; järnbruk; masugn; överkalix; masugnar; hemman; hakkas; kugerbäcker; bönkroken; räktfors; bondersby; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 153
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts